+++ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงพยาบาลแม่สรวย  +++

     ประวัติโรงพยาบาล

     วิสัยทัศน์ พันธกิจ

     คำขวัญโรงพยาบาล

     โครงสร้างองค์กร

     เยี่ยมชมโรงพยาบาลของเรา

     สารเล่าสู่กันฟัง
     ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ
     ข่าวสารของโรงพยาบาล
     ความรู้เกี่ยวกับบัตรทอง

    คลินิกทันตกรรม
    เวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
    เวชกรรมฟื้นฟูฯ
    คลินิก ARV
    คลินิก COPD
    คลินิก DM
    คลินิก HT
    Home Health Care
    งานผู้สูงอายุ

    กีฬาสาธารณสุขโซน 3
    กิจกรรมชมรมจริยธรรม
    กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
    อบรม OD.

     10 โรคหลัก OPD-IPD ปี 2550
     10 โรคหลัก OPD-IPD ปี 2551
     10 โรคหลัก OPD-IPD ปี 2552
     จำนวนประชากร อ.แม่สรวย
     จำนวนประชากร UC
โรงพยาบาลแม่สรวยได้ขยายเวลาการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว...ดูรายละเอียด...

งานทันตกรรมได้เปิดให้บริการทันตกรรมนอกเวลา ตั้งแต่เวลา 16.00-20.00 น . ..ดูรายละเอียด..

ประกาศ! งานประกันสุขภาพรับขึ้นทะเบียนบัตรทอง และ ย้ายบัตรทอง จ.-ศ. เวลา 08.00-16.00 น. (เฉพาะวันเวลาราชการเท่านั้น)

คำแนะนำและการป้องกันการแพร่ระบาดไข้หวัด 2009 (เอ็ช1 เอ็น1)...ดูรายละเอียด...
 
 
 
 
 

 

 นายแพทย์ศิวะพร   จึงพิชาญวณิชย์

 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สรวย

โรงพยาบาลแม่สรวย
โทร.053-786017   โทรสาร.053-786017  ต่อ  114
webmaster : ITCENTER
Free Web Hosting